x

Onderriggelde 2021

R16 500,00 vir 1 leerder

R29 000 vir ´n gesin

Elke leerder betaal R1500 in die eerste week en R1 500 x 10 (maande)

Gesin betaal R3000  in die eerste week en R2 600 x 10 (maande)

5% Kontant korting word toegestaan indien die volle onderriggeld voor 31 Januarie vereffen word.