R10 200,00 vir 1 leerder

R18 400 vir ´n gesin

Elke leerder betaal R1200 in die eerste week en R900 x 10 (maande)

Gesin betaal R1 200 per keerder in die eerste week en R1600 x 10 (maande)

5% Kontant korting word toegestaan indien die volle onderriggeld voor 31 Januarie vereffen word.

© Hoërskool Andrew Rabie | 2013 | All Rights Reserved