x

Onderriggelde 2018

R12 000,00 vir 1 leerder

R21 800 vir ´n gesin

Elke leerder betaal R1500 in die eerste week en R1050 x 10 (maande)

Gesin betaal R3000 per leerder in die eerste week en R1880 x 10 (maande)

5% Kontant korting word toegestaan indien die volle onderriggeld voor 31 Januarie vereffen word.