x

Onderriggelde 2019

R14 500,00 vir 1 leerder

R26 000 vir ´n gesin

Elke leerder betaal R1500 in die eerste week en R1 300 x 10 (maande)

Gesin betaal R3000 per leerder in die eerste week en R2 300 x 10 (maande)

5% Kontant korting word toegestaan indien die volle onderriggeld voor 31 Januarie vereffen word.