x

Slaagvereistes Gr. 10 – 12

 ‘n Minimum van 7 vakke moet aan gebied word, as volg:

Vier (4) vakke uit Groep A:

  1. Afrikaans Huistaal
  2. English Home Language óf English First Additional Language
  3. Wiskunde óf Wiskundige Geletterdheid
  4. Lewensoriëntering

 

Drie (3) vakke uit Groep B,  een uit elk van:

  1. Lewenswetenskap, Rekeningkunde of Toerisme
  2. Fisiese Wetenskappe, Rekenaar Toepassingstegnologie, Aardrykskunde of Verbruikerstudies.
  3. Verbruikerstudies, Besigheidstudies of Lewenswetenskap.

Bevordering word gebaseer op 25% CASS en 75% November-eksamen.

Lewensoriëntering het 100% CASS.  ´n CASS-taak kan in die November-eksamen gedoen word.

Slaagvereistes:  Ten minste:

a.      40% (vlak 3) in EEN van Afrikaans Huistaal of English Home Language

b.      40% (vlak 3) in nog TWEE ander vakke.

c.      30% (vlak 2) in DRIE van die oorblywende vakke.

d.      ´n Leerder kan dus een vak druip, maar moet ´n volledige portfolio vir          daardie vak beskikbaar hê.

e.      Geen kondonering vind plaas nie.

 

Vlak

Gradering

%

7

         Uitmuntende prestasie

80 – 100

6

         Verdienstelike prestasie

70 – 79

5

         Beduidende prestasie

60 – 69

4

         Voldoende prestasie

50 – 59

3

         Matige prestasie

40 – 49

2

         Basiese prestasie

30 – 39

1

         Ontoereikend

  0 – 29