x

Vakkeuse Gr. 10 – 12

 VERPLIGTE VAKKE :

1.  Afrikaans Huistaal

2.  English First Additional Language

3. Wiskunde   OF Wiskundige Geletterdheid

4.  Lewensoriëntering

KEUSEVAKKE :  (Kies EEN vak uit elk van die volgende groepe)

5.  Lewenswetenskap

Verbruikerstudie

Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)

6. Besigheidstudies

Rekeningkunde

Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)

7.  Verbruikerstudies

Besigheidstudies

Fisiese Wetenskap

Toerisme