Visie

Waar die indinvidu op geborge wyse sy/haar potensiaal sal bereik en `n positiewe bydra in die samelewing lewer.

© Hoërskool Andrew Rabie | 2013 | All Rights Reserved