x

Geskiedenis

Die Hoërskool Adcockvale, soos aanvanklik bekend was, het sy ontstaan op 21 Januarie 1953 gehad.  Die eerste hoof was mnr. Dinks van Zyl.  Die nuwe skoolgebou (sonder saal) is in 1955 in gebruik geneem en die skool se naam is ook verander na die Hoërskool Andrew Rabie.  Die skool is na dr. Andrew Rabie vernoem omdat hy hom beywer het vir die stigting van ´n tweede Afrikaansmedium-skool in Port Elizabeth.  In 1963 word die saal in gebruik geneem en vernoem na mnr. Dinks van Zyl.  Hy is op 26 Februarie 1966 tydens ´n driehoekige atletiekbyeenkoms met D.F. Malherbe en Cillié aan´n hartaanval oorlede.

Skoolhoofde:

  • Mnr. Dinks van Zyl 1953 – 1966
  • Mnr. Etienne Smit 1966 – 1970
  • Mnr. Meyer Sauerman 1970 – 1985
  • Mnr. Charlie Roux 1985 – 1993
  • Mnr. Streis Wahl 1994 – 2008
  • Mnr. Willie Lombard 2009 – 2010
  • Mnre. L. Schreuder en Fouché neem waar as hoof , 2011 – Julie 2012
  • Mnr. Willie Botha Augustus 2012 – (huidige hoof)
  • Die Simboliek van ons skoolwapen.

Die sentrale simbool is die Christussimbool,so genoem omdat dit die eerste twee letters van die woord Christus in Grieks is.Die gebruik daarvan op die Andrew Rabie-wapen getuig van die skool se Christelike karakter.

Die lourierkrans is `n simbool van prestasie en sluit baie goed aan by die skool se leuse”Net die beste” Dit vorm ook `n skakel met die eerste skoolwapen.

Die drie vierkantige simbole word ruite genoem, maar is eintlik gestileerde spinspoele. Dit kom op die Rabie- familiewapen voor en is `n aanduiding van die skool se verbintenis met daardie familie deur sy naam. Dit het egter ook diepere betekenis as simbool van arbeidsaamheid.

Daar is dus drie hoofelemente:
1. Christus;
2. Stewe en prestasie;
3. Arbeidsaamheid.