x

Missie

By die Hoërskool Andrew Rabie verwelkom ons alle leerders met ´n Christelike lewensbeskouing wat sal baat vind by Afirkaansmedium–onderrig.

Ons glo:

  • dat ons deur die genade van God leef en dat naasteliefde en selfrespek daaruit voortspruit.
  • Aan die gelykheid van alle mense en diskrimineer nie op grond van geslag, kultuur of ras nie.
  • Aan die ontwikkeling en opvoeding van die leerders as totale mens vanuit die Christelike lewensbeskouing deur die handhawing van ´n gesonde balans tussen godsdiens, akademie, sport, kultuur en sosiale aktiwiteite, om sodoende ´n volwaardige plek in die sameleweing te kan volstaan.

Ons streef:

  • na samewerking tussenouers, opvoeder en leerder wat op onderlinge respek en regverdigheid sal berus.
  • Na die handhawing van dissipline en kwaliteit onderrig.

Ons doen gestand aan ons leuse :

Net die beste!