Mr Botha - Skoolhoof

Graadhoofde

Me. C. Van Deventer - Graadhoof Graad 8
 • Afrikaans
 • Lewensoriëntering
Mnr. M. Langenhoven - Departementshoof, Graadhoof Gr. 9
 • Rekenaartoepassingstegnologie
 • Wiskundige Geletterdheid
Mnr. A. Momberg - Adjunkhoof , Graadhoof Graad 10
 • Wiskunde
 • Wiskundige Geletterdheid
Me. A. Britz - Departementshoof, Graadhoof Graad 11
 • Lewenswetenskap
 • Natuurwetenskap
Mnr. Booyens - Departementshoof, Graadhoof Graad 12
 • Geografie
 • Tegnologie

Onderwysers

Me. N. Carolus
 • Lewensoriëntering
 • Afrikaans
 • Engels
Me. R. Roetz
 • Fisiese Wetenskap
 • Natuurwetenskap
Me. R. Mattheus
 • Toerisme
 • Lewensoriëntering
 • Afrikaans
Me. D. Struwig - Vakhoof
 • Rekeningkunde
 • EBW
Me. M. Roets
 • Besigheidstudies
Afrikaans - Vakhoof
 • Afrikaans
Me. D. Smook - Vakhoof
 • Wiskunde
 • Wiskundige Geletterdheid
Mnr. S. Snayer
 • Engels
Me. J. Swanepoel
 • Rekenaartoepassingstegnologie
Me. C. Thomas - Vakhoof
 • Engels
Me. J. Williams
 • Afrikaans
 • Skeppende Kunste
Me. L. Raubenheimer
 • Geografie
 • Sosiale Wetenskap
Me. M. Horn - Verbruikerstudie

Administratiewe Personeel

Mev. A. Botha - Sekretaresse
E. Van der Rijst - Rekenkundige Beampte
Mev. M. Booyens - Sekretaresse
S. Smith - Invorderaar


Terreinbestuurder

Mnr. W. Allers - Terreinbestuurder

Algemene Werkers

Me. E. Draai
Me. R. Nogantshi
Me. W. Bugqwangu
Mnr. J. Mzikandaba
Mnr. N. Goba

© Hoërskool Andrew Rabie | 2013 | All Rights Reserved