x

Vakkeuse Gr. 8 en 9

  • Afrikaans Huistaal
  • English Home LanguageOF

English First Additional Language

  • Wiskunde
  • Natuurwetenskap (NW)
  • Ekonomiese Bestuurswetenskap (EBW)
  • Menslike Sosiale Wetenskap  (MSW)
  • Kuns en Kultuur  (K&K)
  • Tegnologie
  • Lewensoriëntering
  • Rekenaargeletterdheid