x

Missie

By die Hoërskool Andrew Rabie verwelkom ons alle leerders met ‘n Christelike lewensbeskouing wat sal baat vind by Afrikaansmedium–onderrig.

Ons glo:

  • dat ons deur die genade van God leef en dat naasteliefde en selfrespek daaruit voortspruit.
  • Aan die gelykheid van alle mense en diskrimineer nie op grond van geslag, kultuur of ras nie.
  • Aan die ontwikkeling en opvoeding van die leerders as totale mens vanuit die Christelike lewensbeskouing deur die handhawing van ‘n gesonde balans tussen godsdiens, akademie, sport, kultuur en sosiale aktiwiteite, om sodoende ‘n volwaardige plek in die sameleweing te kan volstaan.

Ons streef:

  • na samewerking tussen ouers, opvoeder en leerder wat op onderlinge respek en regverdigheid sal berus.
  • Na die handhawing van dissipline en kwaliteit onderrig.

Ons doen gestand aan ons leuse :

Net die beste!