x

Personeel

Mr Botha - Skoolhoof
 • Sosiale Wetenskappe
Me. R. Bence - Adjunkhoof
 • Afrikaans Huistaal

Graadhoofde

Mnr. Booyens - Departementshoof, Vakhoof: Geografie, Graadhoof Graad 9
 • Geografie
 • Tegnologie
Me. A. Britz - Departementshoof, Vakhoof: Wetenskappe, Graadhoof Graad 11
 • Lewenswetenskappe
 • Natuurwetenskappe
 • Lewensoriëntering
Me. D. Struwig - Vakhoof: Handelsvakke, Graadhoof Graad 10
 • Rekeningkunde
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Me. C. Thomas - Vakhoof: Engels Tale, Graadhoof Graad 8
 • Engels Eerste Additionele Taal
 • Engels Huistaal
 • Lewensoriëntering

Onderwysers

Me. M. Roets - Vakhoof: Lewensoriëntering
 • Besigheidstudies
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Lewensoriëntering
Me. D. Smook - Vakhoof: Wiskunde
 • Wiskunde
Me. C. Van Deventer - Graadhoof Gr. 12 / Vakhoof: Afrikaans Tale
 • Afrikaans Huistaal
 • Afrikaans Eerste Aditionele Taal
 • Lewensoriëntering
Me. N. Carolus
 • Lewensoriëntering
 • Engels Eerste Additionele Taal
Me. N. Saayman
 • Wiskundige Geletterdheid
 • Wiskunde
Mnr. A. Oosthuizen
 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Huistaal
 • Engels Eerste Additionele Taal
Me. L. Raubenheimer
 • Toerisme
 • Lewensoriëntering
 • Sosiale Wetenskappe
Me. R. Roetz
 • Fisiese Wetenskappe
 • Natuurwetenskappe
Me. J. Swanepoel
 • Rekenaartoepassingstegnologie
Me. M. Gouws
 • Besigheidstudie
 • Lewensoriëntering
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Lewenswetenskap
Me. J. Williams
 • Afrikaans Huistaal
 • Skeppende Kunste
Me. M. Weyers
 • Wiskundige Geletterdheid
 • Junior Wiskunde

Administratiewe Personeel

Mev. A. Botha - Sekretaresse
Mev. M. Booyens - Sekretaresse
E. Van der Rijst - Rekenkundige Beampte
S. Smith - Invorderaar

Terreinbestuurder

Mnr. W. Allers - Terreinbestuurder

Algemene Werkers

Me. E. Draai
Me. R. Nogantshi
Me. W. Bugqwangu
Mnr. J. Mzikandaba
Mnr. N. Goba