x

Quiz / Vasvra

05 May 2010

Quiz

Quiz is ´n kultuuraktiwiteit wat uit ´n junior- en seniorspan bestaan.   Elke span het 3 of 4 lede.  Ons bestudeer die Engelse koerant, “The Herald” en neem dan interskools deel aan ´n kompetisie wat handel oor berigte in “The Herald”.

Vrae word in 4 kategorieë in gedeel nl.:  1.  Sake van die dag, 2. Geskiedenis en Aardrykskunde, 3.  Kuns en vermaak  en  4. Wetenskap en Algemene kennis.
Vrae word in Afrikaans herhaal en die spanne kry elk 30 sekondes om te antwoord.

Dit is ´n lekker aktiwiteit wat jou algemene kennis en vernuf in Engels opskerp.  Dit hou jou ook op datum met wat in die wêreld aangaan, sowel as op die kuns- en kultuurvlak.

Mev. Thomas is in beheer van Quiz.