Welkom By

Welcome To

  Hoërskool Andrew Rabie | Andrew Rabie High School

MESSAGE FROM THE PRINCIPAL

Welcome to the Rabie family, where tradition meets progress, and excellence is not just a goal but a way of life.

For over seven decades, Andrew Rabie High School has been a beacon of academic achievement, sportsmanship, and cultural enrichment in our community. Our rich traditions serve as the foundation upon which we build a progressive and forward-thinking learning environment that prepares learners for success in an ever-changing world.

BOODSKAP VAN DIE SKOOLHOOF

Welkom by die Rabie-familie, waar tradisie vooruitgang ontmoet, en uitnemendheid nie net 'n doelwit is nie, maar 'n manier van lewe.

Vir meer as sewe dekades is Hoërskool Andrew Rabie 'n baken van akademiese prestasie, sportmangees en kulturele verryking in ons gemeenskap. Ons ryk tradisies dien as die grondslag waarop ons 'n progressiewe en vooruitdenkende leeromgewing bou wat leerders voorberei vir sukses in 'n voortdurend veranderende wêreld.

find out more

Net Die Beste

Only The Best

Our School Vision

Visie

Waar die individu op geborge wyse sy/haar potensiaal sal bereik en ‘n positiewe bydrae in die samelewing lewer.

Vision

Where the individual will reach his/her potential in a guaranteed way and make a positive contribution to society.

Read More